Lajmet
 • 16.11.2017

  Salloni i së Martës: Çfarë duhet e nuk po ju mësojmë nxënësve tanë në shkolla?

  Të martën më 14 Nëntor 2017, u mbajt Salloni i së martes me temën: “Çfarë duhet e nuk po ju mësojmë nxënësve tanë në shkolla?” Hapja informuese dhe nxitëse u bë nga: Dr. Keith Prenton, ekspert i arsimit; Dr. Xhavit Rexhaj, ekspert i arsimit; dhe Selim Mehmeti, hulumtues në Institutin Pedagogjik të Kosovës. Pjesëmarrësit dhe panelistët bien dakord që problemi…

  Lexo më shumë

 • 09.11.2017

  Filloi monitorimi i zbatimit të projektit “Më mëso mua”

  Gjatë muajit nëntor ka filluar të realizohet monitorimi i zbatimit të projektit “Më mëso mua” në 20 shkolla të Kosovës. Përmes realizimit të monitorimit synohet që të dokumentohet shkalla e realizimit të projektit në shkollat përfituese, të mobilizohen mësimdhënësit për zbatim të suksesshëm të tij në klasa, si dhe të…

  Lexo më shumë

 • 06.10.2017

  tryezë diskutimi lidhur me temën e mos përfshirjes së komunitetit egjiptian në Strategji

  Qendra për Arsim e Kosovës (KEC), në kuadër të projekteve Kosovo Education and Employment Network - KEEN dhe Kosovo Integration Initiative-KOSINT 2020, sot ka mbajtur tryezë diskutimi lidhur me temën e mos përfshirjes së komunitetit egjiptian në Strategjinë për Përfshirjen e Komuniteteve Rom dhe Ashkali në Shoqërinë Kosovare 2017-2021. Në këtë tryezë morën…

  Lexo më shumë

 • 25.07.2017

  KEC certifikohet për ISO 9001:2015

  Pas një vit pune intensive në implementimin e sistemit për menaxhimin e cilësisë, Qendra për Arsim e Kosovës (KEC) përmbush kërkesat  e standardit ndërkombëtar  ISO 9001:2015 për fushëveprimin vijues: “Disenjimi, zhvillimi, menaxhimi dhe zbatimi i projekteve dhe i programeve të trajnimit në fushën e arsimit, të drejtave të njeriut, rinisë dhe shërbimeve…

  Lexo më shumë

 • 17.05.2017

  Konferenca përmbyllëse “Edukimi për Ndërmarrësi”

  Qendra për Arsim e Kosovës -KEC, organizoi Konferencën përmbyllëse "Edukimi për Ndërmarrësi" në kuadër të projektit për Ndermarrësi, projekt i KulturKontak Austria dhe Ministrisë së Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë. Në konferencë u shpalosën të arriturat e këtij projekti dhe njëkohësisht u bë edhe certifikimi i trajnerëve dhe pjesëmarrësve të këtij…

  Lexo më shumë

 • 22.02.2017

  Aktiviteti në Malet e Sharrit në kuadër të projektit “KOSOVISION CONTEST”

  Në kuadër të projektit "KOSOVISION CONTEST", është duke u realizuar aktiviteti i shpërblimit të rastësishëm në Malet e Sharrit. Këtë vit, patën fatin që një aktivitet të tillë ta fitojnë shkolla “Dardania”, Prishtinë me mësuesen Fatmire Berisha dhe shkolla “Naim Frashëri”, Podujevë me mësuesen Remzije Mehmeti. Aktivitete të shumta po…

  Lexo më shumë

 • 12.02.2017

  Në kuadër të projektit “EU-SIMRAES II” po mbahen 2 grupe të trajnimit “Edukimi për të Drejtën Shoqërore (EDSh)”

  Në kuadër të projektit "EU-SIMRAES II" po mbahen 2 grupe të trajnimit “Edukimi për të Drejtën Shoqërore (EDSh) për mësimdhënës dhe prindër të nxënësve të komuniteteteve rom, ashkali dhe egjiptian. Pjesëmarrësit janë stafi nga qendrat mësimore, mësimdhënës dhe prindër nga komuna e Prizrenit dhe Gjakovës. Përgjatë katër ditëve të këtij…

  Lexo më shumë

 • 06.02.2017

  nënshkruhen marrëveshjet dhe kontratat me mësimdhënësit fitues Në kuadër të projektit “Kosovision Contest”

  Në kuadër të projektit Kosovision Contest, kanë filluar takimet me mësimdhënësit fitues të këtij raundi. Në këto takime nënshkruhen marrëveshjet dhe kontratat me mësimdhënësit fitues. Në fund të javës tjetër, të gjithë mësimdhënësit të marrin grantet dhe të fillojnë me realizimin e projekteve në shkollat e tyre. Ndërkaq, monitorimi i…

  Lexo më shumë

 • 25.01.2017

  Kryetari i Komunës së Prizrenit, z. Ramadan Muja, ka pritur sot në takim përfaqësuesit e projektit “KEEN”

  Kryetari i Komunës së Prizrenit, z. Ramadan Muja, ka pritur sot në takim përfaqësuesit e projektit “Rrjeti i Kosovës për Arsim dhe Punësim" për të biseduar lidhur me hartimin e Planit Zhvillimor për Arsim 2017-2021 në Komunën e Prizrenit. Rrjeti i Kosovës për Arsim dhe Punësim - KEEN është projekti…

  Lexo më shumë