Lajmet
 • 10.12.2016

  Trajnimi “Edukimi për Drejtësi Shoqërore (EDSh)”

  Trajnimi “Edukimi për Drejtësi Shoqërore (EDSh) me mësimdhënës dhe prindër të komunitetit rom, ashkali dhe egjiptian është duke u mbajtur me 5 grupe. Pjesëmarrësit janë nga qendrat mësimore në Fushë Kosovë, Mitrovicë, Plemetin të komunës së Obiliqit, Rahovec, Prizren dhe Gjakovë. Ky trajnim organizohet në kuadër të projektit “EU SIMRAES…

  Lexo më shumë

 • 10.12.2016

  Trajnimit për mentorë nga komunitetet rom, ashkali dhe egjiptian

  Moduli 1 i trajnimit për mësimdhënësit e shkollave të mesme që do të punojnë si mentorë me nxënësit e shkollave të mesme nga komunitetet rom, ashkali dhe egjiptian mbahet në datat 10 dhe 11 dhjetor. Trajnimi organizohet në kuadër të projektit EU SIMRAES 2, në bashkëpunim me organizatat VoRAE dhe…

  Lexo më shumë

 • 07.12.2016

  Edicioni i dytë i “Akademia e Kosovës Demokracisë dhe të Drejtat e Njeriut”

  Akademia e Kosovës Demokracinë dhe të Drejtat e Njeriut mirëpret 11 ekipe shkollore në edicionin e dytë të saj. Akademia organizohet nga Qendra për Arsim e Kosovës në bashkëpunim me Ministrinë e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, Qendrën Evropiane Wergeland dhe Qendrën IPE të Universitetit të Edukimit të Cyrihut. Akademia ka…

  Lexo më shumë

 • 07.12.2016

  Trajnimi 3 ditor për fasilitatorët “Tregimi Yt”

  Po mbahet trajnimi 3 ditor për fasilitatorët “Tregimi Yt”, si pjesë e projektit “Together for Equity in Early Childhood” që përkrah integrimin e fëmijëve rom, ashkali dhe egjiptian në klasat parafillore. Fasilitatorët e trajnuar punojnë me grupet e nënave të fëmijëve 4-6 vjeç. Qëllimi i trajnimit është ngritja e cilësisë…

  Lexo më shumë

 • 04.12.2016

  Trajnimi “Edukimi për Drejtësi Shoqërore (EDSh)”

  Po mbahet trajnimi “Edukimi për Drejtësi Shoqërore (EDSh)" me mësimdhënës dhe prindër të komunitetit rom, ashkali dhe egjiptian në kuadër të projektit EU-SIMRAES II. Pjesëmarrësit janë nga qendrat mësimore në Fushë Kosovë, Mitrovicë, Gjakovë dhe Plemetin të komunës së Obiliqit. Qëllimi i trajnimit është që pjesëmarrësit të ngrisin njohuritë e tyre,…

  Lexo më shumë

 • 03.12.2016

  Ceremonia e certifikimit të 70 mësimdhënësve të shkollave profesionale në Kosovë

  Sot, në lokalet e Qendra për Arsim e Kosovës u mbajt ceremonia e certifikimit për 70 mësimdhënësit e shkollave profesionale në Kosovë. Ky certifikim u bë pas realizimit të tri moduleve të programit 'Edukimi për Ndërmarrësi', program ky i financuar nga Kultur Kontakt Austria, që ka për qëllim t’i përkrahë aftësitë…

  Lexo më shumë

 • 02.12.2016

  Fitues të projektit KOSOVISION CONTEST për vitin shkollor 2016/17

    Fitues të projektit KOSOVISION CONTEST për vitin shkollor 2016/17, që financohen nga Minisitria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, janë: “Pavarësia”, Prishtinë V3 Elvira Gashi “Fehmi Agani”, Gjakovë V1 Pranvera Ballata “Bajram Curri”, Nekoc/Drenas V2 Hafize Bublica “Xhavit Ahmeti”, Prishtinë V2 Agime Rukovci “Sadri Misini”, Shipashnicëe e poshtme/Kamenicë V2 Telfije…

  Lexo më shumë

 • 29.11.2016

  Vlerësimi i punës së nxënësve dhe mësimdhënësve të klasave të pesta në kuadër të projektit “Kosovision Contest”

  Në lokalet e Qendra për Arsim e Kosovës- KEC po bëhet vlerësimi i punës së nxënësve dhe mësimdhënësve të klasave të pesta në kuadër të projektit Kosovision Contest. Puna e fëmijëve, ka dhënë një porosi dhe një vizion të çiltër. Me punime dhe fotografi nga më të ndryshmet, fëmijët janë…

  Lexo më shumë

 • 25.11.2016

  “Trajnimi për mësimdhënës dhe nxënës për veprimet kundër diskriminimit, metodologjitë dhe teknikat për menaxhimin e rasteve të braktisjes”

  Qendra për Arsim e Kosovës – KEC në bashkëpunim me Bethany Christian Services- BCS janë duke mbajtur “Trajnimin për mësimdhënës dhe nxënës për veprimet kundër diskriminimit, metodologjitë dhe teknikat për menaxhimin e rasteve të braktisjes” në Istog. Programi i trajnimit fokusohet në teknika dhe metodologji që zhvillojnë njohjen e diversitetit…

  Lexo më shumë