Lajmet
 • 04.12.2016

  Trajnimi “Edukimi për Drejtësi Shoqërore (EDSh)”

  Po mbahet trajnimi “Edukimi për Drejtësi Shoqërore (EDSh)" me mësimdhënës dhe prindër të komunitetit rom, ashkali dhe egjiptian në kuadër të projektit EU-SIMRAES II. Pjesëmarrësit janë nga qendrat mësimore në Fushë Kosovë, Mitrovicë, Gjakovë dhe Plemetin të komunës së Obiliqit. Qëllimi i trajnimit është që pjesëmarrësit të ngrisin njohuritë e tyre,…

  Lexo më shumë

 • 03.12.2016

  Ceremonia e certifikimit të 70 mësimdhënësve të shkollave profesionale në Kosovë

  Sot, në lokalet e Qendra për Arsim e Kosovës u mbajt ceremonia e certifikimit për 70 mësimdhënësit e shkollave profesionale në Kosovë. Ky certifikim u bë pas realizimit të tri moduleve të programit 'Edukimi për Ndërmarrësi', program ky i financuar nga Kultur Kontakt Austria, që ka për qëllim t’i përkrahë aftësitë…

  Lexo më shumë

 • 02.12.2016

  Fitues të projektit KOSOVISION CONTEST për vitin shkollor 2016/17

    Fitues të projektit KOSOVISION CONTEST për vitin shkollor 2016/17, që financohen nga Minisitria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, janë: “Pavarësia”, Prishtinë V3 Elvira Gashi “Fehmi Agani”, Gjakovë V1 Pranvera Ballata “Bajram Curri”, Nekoc/Drenas V2 Hafize Bublica “Xhavit Ahmeti”, Prishtinë V2 Agime Rukovci “Sadri Misini”, Shipashnicëe e poshtme/Kamenicë V2 Telfije…

  Lexo më shumë

 • 29.11.2016

  Vlerësimi i punës së nxënësve dhe mësimdhënësve të klasave të pesta në kuadër të projektit “Kosovision Contest”

  Në lokalet e Qendra për Arsim e Kosovës- KEC po bëhet vlerësimi i punës së nxënësve dhe mësimdhënësve të klasave të pesta në kuadër të projektit Kosovision Contest. Puna e fëmijëve, ka dhënë një porosi dhe një vizion të çiltër. Me punime dhe fotografi nga më të ndryshmet, fëmijët janë…

  Lexo më shumë

 • 25.11.2016

  “Trajnimi për mësimdhënës dhe nxënës për veprimet kundër diskriminimit, metodologjitë dhe teknikat për menaxhimin e rasteve të braktisjes”

  Qendra për Arsim e Kosovës – KEC në bashkëpunim me Bethany Christian Services- BCS janë duke mbajtur “Trajnimin për mësimdhënës dhe nxënës për veprimet kundër diskriminimit, metodologjitë dhe teknikat për menaxhimin e rasteve të braktisjes” në Istog. Programi i trajnimit fokusohet në teknika dhe metodologji që zhvillojnë njohjen e diversitetit…

  Lexo më shumë

 • 16.11.2016

  Konferenca ”Cilësia e shërbimeve të ofruara në Edukimin e Fëmijërisë së Hershme”

  Qendra për Arsim e Kosovës (KEC) së bashku me Ministrinë e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë (MAShT) organizoi Konferencën një ditore ”Cilësia e shërbimeve të ofruara në Edukimin e Fëmijërisë së Hershme”. Qëllimi i konferencës është lansimi i “Pakos së burimeve cilësore”, që pritet të kontribuoi në ngritjen e cilësisë tek…

  Lexo më shumë

 • 02.11.2016

  Projekti KEEN mbështet konferencën “Arsim për Punësim- Bashkëpunimi i shkollave profesionale me bizneset”

  Projekti "Rrjeti i Kosovës për Arsim dhe Punësim - KEEN" i cili financohet nga Bashkimi Evropian dhe zbatohet nga Qendra për Arsim e Kosovës-KEC ka mbështetur bashkë organizmin e konferencës “Arsim për Punësim- Bashkëpunimi i shkollave profesionale me bizneset. Qëllimi i përgjithshëm i kësaj konference ishte që të rrit dhe…

  Lexo më shumë

 • 27.10.2016

  Punëtoria një-ditore për shqyrtimin e Planit të Veprimit dhe Buxhetit të draftit të rishikuar të “Strategjisë për përfshirjen e komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian 2017-2021”

  Po mbahet punëtoria një-ditore për shqyrtimin e Planit të Veprimit dhe Buxhetit të draftit të rishikuar të “Strategjisë për përfshirjen e komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian 2017-2021”, e organizuar nga projekti i financuar projekti i financuar nga Bashkimi Evropian, Kosovo Education and Employment Network- KEEN. Qëllimi i punëtorisë është shqyrtimi…

  Lexo më shumë

 • 25.10.2016

  Po vazhdon trajnimi bazik 5 ditor “Hap pas Hapi” për tutorë dhe fasilitatorë, në kuadër të projektit “EU SIMRAES 2”

  Gjatë kësaj fundjave u mbajt dita e fundit e trajnimit bazik 5 ditor “Hap pas Hapi” për tutorë dhe fasilitatorë, në kuadër të projektit “EU SIMRAES 2” për dy grupe në shkollën "Abdyl Frasheri" në Prizren. I njëjti trajnim filloi edhe në Prishtinë në lokalet e KEC-it. Pas trajnimit, pjesëmarrësit…

  Lexo më shumë