Lajmet
 • 27.04.2022

  Ceremonia e fillimit zyrtar të projektit “MJEDIS I DIGJITALIZUAR SHKOLLOR PËR TË MBËSHTETUR MËSIMDHËNËSIT DHE NXËNËSIT PËR TË MËSUAR GJATË TËRË JETËS”

  Sot, në prani të përfaqësuesve të UNICEF, drejtorëve të shkollave përfituese dhe stafit nga Qendra për Arsim e Kosovës u prezantua projekti “Mjedis i digjitalizuar shkollor për të mbështetur mësimdhënësit dhe nxënësit për të mësuar gjatë tërë jetës”. Projekti ka për qëllim ofrimin e mbështetjes për transformimin digjital të arsimit…

  Lexo më shumë

 • 22.04.2022

  Ri-shpallje: Kërkesë për ofertë – Shërbime të përkthimit

  Qendra për Arsim e Kosovës (KEC) fton kompanitë e interesuara të paraqesin ofertat e tyre për:  Shërbime të përkthimit Të interesuarit mund të shkarkojnë dosjen e tenderit në këtë vegëz:  Dosja e tenderit Ofertat duhet të dërgohen në adresën e cekur më poshtë deri më: 13 maj, 2022 në ora…

  Lexo më shumë

 • 28.02.2022

  Ftesë për shkolla fillore dhe të mesme të ulëta për pjesëmarrje në projekt

  Projekti “Mjedis shkollor i digjitalizuar që përkrah të nxënit tërëjetësor për mësimdhënës dhe nxënës”,  i cili zbatohet nga Qendra për Arsim e Kosovës (KEC), me përkrahjen e UNICEF në Kosovë ka për qëllim ofrimin e mbështetjes për transformimin digjital të arsimit që u mundëson mësuesve dhe shkollave të shfrytëzojnë potencialin…

  Lexo më shumë

 • 24.02.2022

  Kërkesë për ofertë: Shërbime teknike të realizimit të podkasteve me tema nga fusha e arsimit

  Qendra për Arsim e Kosovës (KEC) fton kompanitë e interesuara të paraqesin ofertat e tyre për:  Ofrimi i pajisjeve teknike, ambienteve dhe teknologjisë së nevojshme për realizimin dhe audio-video incizimin e pesë podkasteve (nga 45 minuta) në lidhje me tema nga fusha e arsimit në Kosovë, si dhe ofrimi i…

  Lexo më shumë

 • 04.02.2022

  Thirrje për aplikim: Mobilitete afatshkurtra dhe afatgjate nga Kosova në Slloveni

  Të lidhur përmes mobilitetit Mobilitete afatshkurtra dhe afatgjate nga Kosova në Slloveni Lendava, Slloveni 24 prill - 21 maj 2022 (Afatshkurtër)    24 prill -21 korrik 2022 (Afatgjatë)  Thirrje për aplikim Qendra për Arsim e Kosovës (KEC) në bashkëpunim me MeOut Group dhe me përkrahjen e Komisionit Evropian organizon raundin…

  Lexo më shumë

 • 23.11.2021

  Kërkesë për ofertë: Furnizim me naftë për ngrohje

  Qendra për Arsim e Kosovës (KEC) fton kompanitë e interesuara të paraqesin ofertat e tyre për:  Furnizim me naftë për ngrohje  Të interesuarit mund të shkarkojnë kërkesën për ofertë në këtë vegëz: Këkesa për ofertë Ofertat duhet të dërgohen të mbyllura në zarf në adresën e cekur më poshtë deri…

  Lexo më shumë

 • 17.11.2021

  FTESË PËR PJESËMARRJE: Trajnimi për përfaqësues të OShC dhe shkollave me tematikën Edukimi për Qytetari Aktive dhe të Drejta të Njeriut

     Qendra për Arsim e Kosovës – KEC në bashkëpunim me Dvv International – Zyra në Kosovë, organizon Trajnimin për përfaqësues të OShC-ve me tematikën Edukimi për Qytetari Aktive dhe të Drejta të Njeriut që do të mbahet nga data 09-12 dhjetor 2021. Qëllimi i këtij projekti është të rrisë…

  Lexo më shumë

 • 26.10.2021

  Kërkesë për ofertë: Furnizim me produkte ushqimore

  Qendra për Arsim e Kosovës (KEC) dhe shkolla Mileniumi i 3-të fton kompanitë e interesuara të paraqesin ofertat e tyre për:  Furnizim me produkte ushqimore  Të interesuarit mund të shkarkojnë Kërkesën për ofertë së bashku me specifikacionet LOT1 dhe LOT2  në  vegëzat më poshtë:  Kërkesë për ofertë LOT1 LOT2 Ofertat…

  Lexo më shumë

 • 26.10.2021

  Kërkesë për ofertë: Furnizim me material për zyrë dhe material shkollor

  Qendra për Arsim e Kosovës (KEC) dhe shkolla Mileniumi i 3-të fton kompanitë e interesuara të paraqesin ofertat e tyre për:   Furnizim me material shkollor dhe për zyrë  Të interesuarit mund të shkarkojnë Kërkesën për ofertë në këtë vegëz: Kërkesë për ofertë  Ofertat duhet të dërgohen në zarf në adresën…

  Lexo më shumë