Lajmet
 • 19.08.2020

  Thirrje për Pjesëmarrje në projektin ARISE

  Thirrje për Pjesëmarrje në projektin ARISE (Action for Reducing Inequalities in Education / Iniciativa për zvogëlimin e pabarazive në arsim)   Konzorciumi i projektit ARISE fton përzemërsisht të gjitha organizatat e shoqërisë civile (OShC-të) e interesuara të aplikojnë për të marrë pjesë në projektin ARISE. Konzorciumi synon të zhvillojë kapacitetin…

  Lexo më shumë

 • 10.04.2020

  Ceremonia virtuale e certifikimit të pjesëmarrësve të trajnimit të parë online

  Sot është organizuar ceremonia virtuale e certifikimit të 31 pjesëmarrësve të trajnimit “Zgjidhja e konflikteve dhe ndërmjetësimi mes bashkëmoshatarëve” i cili u organizua nga data 30 mars 2020 deri me 4 prill 2020, për herë të parë online. Trajnimi është ofruar në kuadër të projektit “Fuqizimi i të rinjve për…

  Lexo më shumë

 • 30.03.2020

  Trajnimi i parë online!

  Po mbahet trajnimi i parë online "Zgjidhja e konflikteve / Ndërmjetësimi mes bashkëmoshatarëve" me mësimdhënës në kuadër të projektit “Fuqizimi i të rinjve për një të ardhme paqësore, prosperuese dhe të qëndrueshme në Kosovë”, i cili zbatohet nga Qendra për Arsim e Kosovës, me përkrahjen e Unicef Kosovo Programme dhe në…

  Lexo më shumë

 • 14.03.2020

  NJOFTIM

  Për shkak të situatës emergjente të krijuar nga Coronavirusi (COVID-19), nga e hëna, më 16 mars 2020, punonjësit e Qendrës për Arsim të Kosovës vazhdojnë punën nga shtëpitë e tyre deri në krijimin e kushteve për rihapjen e zyrës. Gjatë kësaj periudhe, të gjithë punonjësit mund të kontaktohen përmes e-mail…

  Lexo më shumë

 • 20.02.2020

  UDHËRRËFYESI BASHKËPUNIMI SHQIPËRI – KOSOVË NË SEKTORIN E ARSIMIT

  Qendra për Arsim e Kosovës (KEC) në bashkëpunim me Qendrën Shqiptare të Asistencës Arsimore (QSHAA) ka publikuar “Udhërrëfyesin e bashkëpunimit Shqipëri-Kosovë në sektorin e arsimit”. Ky udhërrëfyes është mbështetur nga Fondacionet e Shoqërisë së Hapur, në Shqipëri dhe Kosovë. Udhërrëfyesi analizon bashkëpunimin ndërmjet dy vendeve në fushën e arsimit gjatë…

  Lexo më shumë

 • 14.02.2020

  Konferenca e rektorëve

  Me rastin e shënimit të 50 vjetorit të themelimit të Universitetit të Prishtinës, u organizua konferenca e rektorëve me temë “Universiteti, politika dhe vlerat themelore të arsimit të lartë”. Qendra për Arsim e Kosovës, u përfaqësua nga prof.Dr. Dukagjin Pupovci, i cili mbajti një fjalë rasti me përqendrim në ndërveprimin e…

  Lexo më shumë

 • 07.02.2020

  Takimi i Komitetit Drejtues të Projektit “Përgatitja e mësuesve të ardhshëm: Edukimi për Demokracinë dhe të Drejtat e Njeriut”

  Me datat 06-07 shkurt u mbajt takimi dytë i Komitetit Drejtues të Projektit “Përgatitja e mësuesve të ardhshëm: Edukimi për Demokracinë dhe të Drejtat e Njeriut". Në këtë takim po marrin pjesë anëtarët e Komitetit Drejtues nga vendet e Ballkanit Perëndimor, trajnerët e angazhuar në projekt dhe përfaqësuesit e "The…

  Lexo më shumë

 • 27.01.2020

  Konferenca: “Mbrojtja e të drejtave të komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian”

  Ekipi i projektit “Zhvillim dhe përparim për të gjithë - KOSINT 2020” ka organizuar konferencën për “Mbrojtjen e të drejtave të komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian”. Në këtë konferencë u diskutua korniza ligjore, mekanizmat dhe institucionet që mbrojnë të drejtat e njeriut, dhe dispozitat ndëshkuese në rast të shkeljes së…

  Lexo më shumë

 • 20.01.2020

  Ngjarja përmbyllëse e projektit KEEN

  Projekti i financuar nga Bashkimi Evropian “Rrjeti i Kosovës për Arsim dhe Punësim – KEEN” organizoi ngjarjen përmbyllëse të projektit, ku të ftuar ishin përfaqësues nga institucionet shtetërore, agjencitë qeveritare, partnerët zhvillimor si dhe përfaqësues nga organizata të ndryshme të shoqërisë civile në Kosovë. Gjatë ngjarjes përmbyllëse të projektit u…

  Lexo më shumë