Lajmet
 • 25.01.2017

  Kryetari i Komunës së Prizrenit, z. Ramadan Muja, ka pritur sot në takim përfaqësuesit e projektit “KEEN”

  Kryetari i Komunës së Prizrenit, z. Ramadan Muja, ka pritur sot në takim përfaqësuesit e projektit “Rrjeti i Kosovës për Arsim dhe Punësim" për të biseduar lidhur me hartimin e Planit Zhvillimor për Arsim 2017-2021 në Komunën e Prizrenit. Rrjeti i Kosovës për Arsim dhe Punësim - KEEN është projekti…

  Lexo më shumë

 • 25.01.2017

  Filluan trajnimet e mësimdhënësve për fazën e dytë të projektit “Kosovision Contest”

  Në kuadër të projektit "Kosovision Contest", kanë filluar trajnimet e mësimdhënësve të cilët vazhdojnë realizimin e projekteve të tyre në shkolla, si fazë e dytë e projektit. Mësimdhënësit po marrin njohuritë e duhura mbi realizimin e projekteve dhe plotësimin e projekt propozimeve. Këto projekt propozime do të shqyrtohen nga ekipi…

  Lexo më shumë

 • 25.01.2017

  Nënshkruhet marrëveshja e bashkëpunimit në mes të Komunës së Ferizajit dhe “KEEN”

  Kryetari i Komunës së Ferizajit, z. Muharrem Sfarqa, ka nënshkruar marrëveshjet e bashkëpunimit në mes të Komunës së Ferizajit dhe “Rrjetit të Kosovës për Arsim dhe Punësim" për dy projekte në fushën e arsimit dhe përfshirjen e komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian në Komunën e Ferizajit. Qëllimi i këtyre marrëveshjeve…

  Lexo më shumë

 • 24.01.2017

  Nënshkruhet marrëveshja e bashkëpunimit në mes të Komunës së Prishtinës dhe “KEEN”

  Kryetari i Komunës së Prishtinës, Shpend Ahmeti, nënshkroi marrëveshjen e bashkëpunimit në mes të Komunës së Prishtinës dhe Rrjetit të Kosovës për Arsim dhe Punësim (KEEN). Marrëveshja synon hartimin e planin pesëvjeçar për arsim në Prishtinë, 2017-2021. Ky plan do të hartohet nga një ekip i specializuar, i përbërë nga…

  Lexo më shumë

 • 17.01.2017

  Ceremonia e dhënies së bursave në kuadër të projektit “EU-SIMRAES 2”

  Sot, në praninë e ministrit të Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë (MAShT), z. Arsim Bajrami, përfaqësuesit nga zyra e BE-së në Kosovë, Libor Chlad dhe partnerëve tjerë, u mbajt ceremonia e dhënies së bursave për nxënësit e shkollave të mesme të larta të komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian. Programi i bursave…

  Lexo më shumë

 • 17.01.2017

  Nënshkruhet marrëveshja e bashkëpunimit në mes të Komunës së Gjakovës dhe “KEEN”

  Kryetarja e Komunës së Gjakovës, Mimoza Kusari Lila, dje ka nënshkruar marrëveshjet e bashkëpunimit në mes të Komunës së Gjakovës dhe “Rrjetit të Kosovës për Arsim dhe Punësim" për dy projekte në fushën e arsimit dhe përfshirjen e komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian në Komunën e Gjakovës. Qëllimi i kësaj…

  Lexo më shumë

 • 27.12.2016

  Certifikimi i pjesëmarrësve të Akademisë 2015

  Pas një viti pune në promovimin e qasjes tërëshkollore në edukimin për qytetari demokratike dhe edukimin për të drejtat e njeriut, pjesëmarrësit e Akademisë së Kosovës për Edukimin për Qytetari Demokratike dhe Edukimin për të Drejtat e Njeriut 2015, u rikthyen për të kurorëzuar këtë punë në një një takim…

  Lexo më shumë

 • 21.12.2016

  nënshkrimi i kontratave me përfituesit e bursave në kuadër të projektit “EU-SIMRAES 2”

  Sot, janë nënshkruar kontratat me përfituesit e bursave në kuadër të projektit "EU-SIMRAES 2". Përfitues të bursave në kuadër të projektit janë 200 nxënës të komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian, nga shkollat e mesme të larta. Programi i bursave bashkëfinancohet nga Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë (MASHT), e cila…

  Lexo më shumë

 • 10.12.2016

  Trajnimi “Edukimi për Drejtësi Shoqërore (EDSh)”

  Trajnimi “Edukimi për Drejtësi Shoqërore (EDSh) me mësimdhënës dhe prindër të komunitetit rom, ashkali dhe egjiptian është duke u mbajtur me 5 grupe. Pjesëmarrësit janë nga qendrat mësimore në Fushë Kosovë, Mitrovicë, Plemetin të komunës së Obiliqit, Rahovec, Prizren dhe Gjakovë. Ky trajnim organizohet në kuadër të projektit “EU SIMRAES…

  Lexo më shumë