Lajmet
 • 26.10.2021

  Kërkesë për ofertë: Furnizim me materiale sanitare

  Qendra për Arsim e Kosovës (KEC) dhe shkolla Mileniumi i Tretë fton kompanitë e interesuara të paraqesin ofertat e tyre për: Furnizim me materiale sanitare Të interesuarit mund të shkarkojnë Kërkesën për ofertë në këtë vegëz: Kërkesë për ofertë Ofertat duhet të dërgohen në zarf në adresën e cekur më…

  Lexo më shumë

 • 07.10.2021

  Emërimi i drejtorit ekzekutiv të ri të Qendrës për Arsim e Kosovës (KEC)

  Më 6 tetor 2021, u mbajt mbledhja e rregullt e Bordit Drejtues të KEC, në të cilën bordi emëroi z. Petrit Tahiri në pozitën e drejtorit ekzekutiv të KEC. Petriti, paraprakisht, për gjashtë muaj ishte ushtrues detyre i drejtorit ekzekutiv. Petritit i urojmë shumë suksese në drejtimin e organizatës sonë!…

  Lexo më shumë

 • 30.08.2021

  FTESË PËR SHPREHJE INTERESI: PËRZGJEDHJA E PESË SHKOLLAVE PËR PJESËMARRJE NË PROJEKTIN ARISE

  Për projektin ARISE ARISE (Action for Reducing Inequalities in Education / Iniciativa për zvogëlimin e pabarazive në arsim)  është një Projekt rajonal 4 vjeçar që ka filluar të zbatohet në mars 2020 dhe që financohet nga Instrumenti për Mbështetjen Para Anëtarësimit (IPA) të Bashkimit Evropian. Qëllimi i përgjithshëm i projektit…

  Lexo më shumë

 • 02.07.2021

  LETËR FALËNDERIMI

  LETËR FALËNDERIMI |me rastin e përfundimit të vitit shkollor 2020-2021|   Të dashur nxënës, Të dashur mësimdhënës, Të dashur bashkëpunëtorë dhe partnerë, Viti shkollor 2020/21 solli shumë sfida për të gjithë ne. Ishte vit shkollor i jashtëzakonshëm, gjatë të cilit të gjithë u munduam të përshtatemi me rrethanat e reja…

  Lexo më shumë

 • 21.05.2021

  Thirrje për pjesëmarrje në Koalicionin Kombëtar në kuadër të projektit ARISE

  Për projektin ARISE: ARISE (Action for Reducing Inequalities in Education / Iniciativa për zvogëlimin e pabarazive në arsim)  është një Projekt rajonal 4 vjeçar që ka filluar të zbatohet në mars 2020 dhe që financohet nga Instrumenti për Mbështetjen Para Anëtarësimit (IPA) të Bashkimit Evropian. Konzorciumi përbëhet nga 8 organizata…

  Lexo më shumë

 • 23.04.2021

  Editorial: Arsimi në Kosovë gjatë pandemisë COVID-19

  Editoriali mbi temën “Arsimi në Kosovë gjatë Pandemisë COVID-19” është përgatitur bazuar në diskutimin me të njëjtën temë të organizuar nga Qendra për Arsim e Kosovës (KEC), i cili bashkoi përfaqësues nga Ministria e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit (MASHTI), komunat, shkollat, prindërit, nxënësit si dhe përfaqësues të organizatave të…

  Lexo më shumë

 • 06.04.2021

  Njoftim: Ndryshim në menaxhmentin e KEC

  Dje, më 5 prill 2021, gjatë mbledhjes së Bordit Drejtues të Qendrës për Arsim të Kosovës (KEC) është aprovuar dorëheqja e z. Dukagjin Pupovci nga pozita e drejtorit ekzekutiv të KEC, pozitë në të cilën ai shërbeu për 21 vite me radhë, duke dëshmuar profesionalizëm dhe përkushtim. Prej sot, z.…

  Lexo më shumë

 • 12.02.2021

  KËRKESË PËR OFERTË

  Kërkesë për ofertë Qendra për Arsim e Kosovës (KEC) fton kompanitë dhe individët e interesuar të paraqesin ofertat e tyre për: Shërbime të integrimit të materialeve, të dhënave dhe mirëmbajtjes së platformës online për projektin “Së bashku kundër abuzimit të fëmijës (TACA)”  Të interesuarit mund të shkarkojnë dosjen e tenderit…

  Lexo më shumë

 • 11.12.2020

  Kërkesë për ofertë

  Kërkesë për ofertë Qendra për Arsim e Kosovës (KEC) fton kompanitë e interesuara të paraqesin ofertat e tyre për:  Furnizim me naftë për ngrohje  Të interesuarit mund të shkarkojnë kërkesën për ofertë në këtë vegëz:  Kërkesë për ofertë Ofertat duhet të dërgohen në adresën e cekur më poshtë deri më:…

  Lexo më shumë