Lajmet
 • 11.10.2018

  Dita Ndërkombëtare e Vajzës

  Për të shënuar Ditën Ndërkombëtare të Vajzës, 30 vajza nga 5 komuna të Kosovës janë duke u mbështetur, fuqizuar dhe motivuar nga aktivitetet e sotme që thyejnë stereotipin e profesioneve të dominuara nga një gjini. Vizita në Agjencinë e Shërbimeve të Navigacionit Ajror u dha vajzave një eksperiencë praktike për…

  Lexo më shumë

 • 29.09.2018

  Akademia e Kosovës për Demokracinë dhe të Drejtat e Njeriut

  Filloi Akademia e Kosovës për Demokracinë dhe të Drejtat e Njeriut, një program trajnimi që ka për qëllim forcimin e kulturës demokratike në shkollat e Kosovës duke trajnuar profesionistët e edukimit dhe aktorët komunitarë, si dhe duke zhvilluar më tej kapacitetin e tyre për ta zbatuar dhe promovuar EQD/EDNj në…

  Lexo më shumë

 • 28.09.2018

  Trajnimi avancues i programit FACE

  U mbajt trajnimi avancues i programit FACE (Family and Children in Education), nga trajnerët të Universitetit të Cyrrihut IPE-PHZH në të cilin morën pjese mësimdhënës të shkollave fillore. Po ashtu sot u organizua një prezantim i programit FACE para koordinatorëve të qendrave mësimore, me qëllim të njohjes me programim si dhe…

  Lexo më shumë

 • 28.09.2018

  Vizitat studimore të projektit PPCR në Shqipëri dhe Maqedoni

  Në kuadër të Projektit të financuar nga Bashkimi Evropian “Promovimi dhe Mbrojtja e të Drejtave të Fëmijës - PPCR” dhe implementuar nga Qendra për Arsim e Kosovës (KEC) ne bashkëpunim me ForumZFD filluan vizitat studimore në vendet e rajonit respektivisht, në Shqipëri dhe Maqedoni. Qëllim i këtyre vizitave është që…

  Lexo më shumë

 • 21.09.2018

  Prezantimi i studimit- “Gjetjet nga rezultatet e testit PISA 2015”.

  Qendra për Arsim e Kosovës (KEC) në kuadër të Projektit të financuar nga Bashkimi Evropian “ Kosovo Education and Employment Network - KEEN” prezantoi sot studimin “Ndikimi i cilësisë së mësimdhënësve dhe burimeve shkollore në rezultatet e nxënësve kosovarë – Gjetjet nga rezultatet e testit PISA 2015”. Studimi analizon rezultatet e…

  Lexo më shumë

 • 17.09.2018

  Shpërndarja e pakove shkollore për nxënësit e komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian

  Përfundoi procesi i shpërndarjes së pakove shkollore për nxënësit e komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian. Shpërndarja është bërë në kuadër të projektit “Përkrahja e BE-së për Zbatimin e Strategjisë për Integrimin e Komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian 2 - Arsim për Integrim” (EU SIMRAES 2) i cili është i financuar…

  Lexo më shumë

 • 07.09.2018

  Ditën Ndërkombëtare e Shkrim-Leximit

  Për të shënuar Ditën Ndërkombëtare të Shkrim-Leximit, Qendra për Arsim e Kosovë- KEC organizoi aktivitete me fëmijët e SOS Fshatit duke nxjerr kështu në pah rëndësinë e të lexuarit dhe njëkohësisht dhuroi një numër të konsiderueshëm të librave për fëmijë të moshave të ndryshme. Dita Ndërkombëtare për avancim të shkrim-leximit…

  Lexo më shumë

 • 23.08.2018

  Filloi Shkolla Verore, e organizuar në kuadër të Programit ASSET

  Sot në Gjimnazin "Xhevdet Doda" filloi Shkolla Verore, e organizuar në kuadër të Programit të USAID Kosovo "Përkrahje Adoleshentëve pas Mësimit të Rregullt" (ASSET). Gjatë këtyre dy ditëve, nxënësit dhe mësimdhënësit do të marrin pjesë në aktivitete të ndryshme si: elektronikë, edukim për media, ndërmarrësi, teknologji muzikore dhe debat për përdorimin e…

  Lexo më shumë

 • 02.08.2018

  Programi ASSET zgjeron aktivitetet edhe në dy shkolla të tjera

  Nga sot, programi i USAID-it After School Support for Teens -ASSET do të zgjerojë aktivitetet edhe në gjimnazet “Xhavit Ahmeti” në Gjilan dhe “Gimnazija” në Kamenicë, në të cilat do të themelohen Qendrat për Karrierë dhe Ndërmarrësi. Ky bashkëpunim me komunat do t’u mundësojë mësimdhënësve dhe nxënësve të zhvillojnë aktivitete…

  Lexo më shumë