lajmet
 • 16.04.2016

  Trajnimi i mësimdhënësve për ndërmarrësi

  Në Qendrën për Arsim e Kosovës dhe në shkollën e mesme profesionale “Ymer Prizreni” në Prizren, u mbajt trajnimi për ndërmarrësi. Ky program trajnimi u dedikohet mësimdhënësve të shkollave profesionale në Kosovë, të cilët japin lëndën e ndërmarrësisë. Trajnimi është i financuar nga Kultur Kontakt Austria dhe I organizuar nga…

  Lexo më shumë

 • 04.04.2016

  Trajnimi bazik “Hap pas Hapi” për edukatorë dhe mësimdhënës

  Trajnimi bazik 5 ditorë “Hap pas Hapi” për edukatorë dhe mësimdhënës, në kuadër të projektit “TOGETHER – Përkrahje për integrimin e fëmijëve të komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian në edukimin parafillor” përkrahur nga REF (Roma Education Fund) që do të zgjatë nga data 04 – 08 prill 2016. Metodologjia “Hap…

  Lexo më shumë

 • 29.03.2016

  Vizita studimore në Mal të Zi

  Po ndodh vizita studimore në Malin e Zi e organizuar nga Qendra për Arsim e Kosovës në bashkëpunim me CEDEM nga Mali i Zi, Qendrën Pedagogjike të Malit të Zi, organizatën Children – Enfants dhe Bethany Christian Services nga Gjakova, në kuadër të programit të Bashkimit Evropian për bashkëpunim ndërkufitar…

  Lexo më shumë

 • 27.03.2016

  Trajnimi i mësimdhënësve në kuadër të projektit Edukimi për Qytetari Demokratike dhe Edukimi për të Drejtat e Njeriut.

  Po ndodh trajnimi i mësimdhënësve në kuadër të projektit Edukimi për Qytetari Demokratike dhe Edukimi për të Drejtat e Njeriut. Ky projekt realizohet nga Qendra për Arsim e Kosovës në partneritet me European Wergeland Center dhe në të marrin pjesë 30 mësimdhënës të komunës së Prishtinës dhe të Gjakovës. Trajnimi…

  Lexo më shumë

 • alt text

  18.03.2016

  Dita e dytë e punëtorisë së tretë planifikuese për hartimin e PSAK 2017-2021

  Edhe sot po vazhdon dita e dytë e punëtorisë së tretë planifikuese për hartimin e Planit Strategjik të Arsimit në Kosovë (PSAK) 2017-2021. Procesi i hartimit të PSAK 2017-2021, udhëhiqet nga Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë (MASHT), me mbështetjen e Programit të GIZ për Zhvillimin e Kapaciteteve në Arsimin…

  Lexo më shumë

 • 18.03.2016

  Dita e parë e punëtorisë së tretë planifikuese për hartimin e PSAK 2017-2021

  Dje më 17 Mars 2016, u mbajt dita e parë e punëtorisë së tretë planifikuese për hartimin e Planit Strategjik të Arsimit në Kosovë (PSAK) 2017-2021. Procesi i hartimit të PSAK 2017-2021, udhëhiqet nga Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë (MASHT), me mbështetjen e Programit të GIZ për Zhvillimin e…

  Lexo më shumë