Lajmet
 • 27.10.2016

  Punëtoria një-ditore për shqyrtimin e Planit të Veprimit dhe Buxhetit të draftit të rishikuar të “Strategjisë për përfshirjen e komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian 2017-2021”

  Po mbahet punëtoria një-ditore për shqyrtimin e Planit të Veprimit dhe Buxhetit të draftit të rishikuar të “Strategjisë për përfshirjen e komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian 2017-2021”, e organizuar nga projekti i financuar projekti i financuar nga Bashkimi Evropian, Kosovo Education and Employment Network- KEEN. Qëllimi i punëtorisë është shqyrtimi…

  Lexo më shumë

 • 25.10.2016

  Po vazhdon trajnimi bazik 5 ditor “Hap pas Hapi” për tutorë dhe fasilitatorë, në kuadër të projektit “EU SIMRAES 2”

  Gjatë kësaj fundjave u mbajt dita e fundit e trajnimit bazik 5 ditor “Hap pas Hapi” për tutorë dhe fasilitatorë, në kuadër të projektit “EU SIMRAES 2” për dy grupe në shkollën "Abdyl Frasheri" në Prizren. I njëjti trajnim filloi edhe në Prishtinë në lokalet e KEC-it. Pas trajnimit, pjesëmarrësit…

  Lexo më shumë

 • 17.10.2016

  Filloi trajnimi bazik 5 ditor “Hap pas Hapi” për tutorë dhe fasilitatorë, në kuadër të projektit “EU SIMRAES 2″

  Gjatë kësaj fundjave filloi trajnimi bazik 5 ditor “Hap pas Hapi” për tutorë dhe fasilitatorë, në kuadër të projektit “EU SIMRAES 2”. Pjesa tjetër e trajnimit do të mbahet me datat 22-23 tetor 2016. Metodologjia “Hap pas Hapi” me fëmijën/nxënësin në qendër, ka për synim që gjeneratat e reja të…

  Lexo më shumë

 • 23.09.2016

  Ministri i Arsimit viziton njërën nga shkollat përfituese të projektit “School Me”

  Në shkollën “Model” në Prishtinë, u prit Ministri i Arsimit Z.Arsim Bajrami bashkë me përfaqësues të tjerë të Ministrisë, si dhe Drejtoresha e Arsimit nga komuna e Prishtinës Znj.Arbërije Nagavci. Qëllimi i kësaj vizite ishte demonstrimi i orës mësimore përmes platformës digjitale “SchoolMe”, projekt ky i cili implementohet nga Qendra…

  Lexo më shumë

 • 20.09.2016

  PUNËTORIA PËR RISHIKIMIN E DRAFT-STRATEGJISË PËR PËRFSHIRJEN E KOMUNITETEVE ROM, ASHKALI DHE EGJIPTIAN NË SHOQËRINË KOSOVARE 2017-2021

  Po mbahet punëtoria një ditore për shqyrtimin e draftit të rishikuar të “Strategjisë për përfshirjen e komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian në shoqërinë kosovare 2017-2021”, e organizuar nga Zyra për Qeverisje të Mirë/Zyra e Kryeministrit në bashkëpunim me projektin e financuar nga Bashkimi Evropian “Rrjeti i Kosovës për Arsim dhe…

  Lexo më shumë

 • 15.09.2016

  Mysafirët nga Franca njihen me sistemin e arsimit në Kosovë

  Një grup intelektualësh francezë të organizuar në think-tankun “Habiter le meme monde” vizituan sot Qendrën për Arsim të Kosovës për t’u njohur më mirë me sfidat e sistemit të arsimit në Kosovë. Grupi funksionon prej 23 vitesh dhe përbëhet nga rreth 40 intelektualë francezë të profileve të ndryshme.

  Lexo më shumë

 • 09.09.2016

  Shpërndarja e 1500 pakove shkollore në kuadër të projektit “EU SIMRAES II”

  Në kuadër të projektit “Përkrahja e BE-së për Zbatimin e Strategjisë për Integrimin e Komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian 2 - Arsim për Integrim (EU SIMRAES 2)” ka filluar shpërndarja e 1500 pakove shkollore në 7 komuna të Kosovës. Gjatë kësaj jave është bërë shpërndarja e pakove në qendrat mësimore…

  Lexo më shumë

 • 08.09.2016

  Thirrje për aplikim – Akademia e Kosovës për Demokracinë dhe të Drejtat e Njeriut

  Akademia e Kosovës është një trajnim në fushën e Edukimit për Qytetari Demokratike dhe Edukimit për të Drejtat e Njeriut (EQD/EDNj), i organizuar bashkarisht nga Qendra për Arsim e Kosovës (KEC), Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë (MAShT), European Wergeland Centre (EWC) dhe i përkrahur nga Qendra IPE e Universitetit…

  Lexo më shumë

 • 26.08.2016

  Filluan trajnimet e mësimdhënësve të shkollave përfituese në kuadër të projektit “Më mëso mua”

  Nga data 22 gusht 2016, ka filluar trajnimi i 480 mësimdhënësve me bazë në shkollë, nga 16 shkolla në mbarë Kosovën përfituese të projektit “Më mëso mua. Trajnimi ka për qëllim ndërtimin e kapaciteteve të shkollave për të shfrytëzuar burimet online në procesin mësimor, për implementimin e kurrikulës, si dhe…

  Lexo më shumë