Lajmet
 • 20.09.2016

  PUNËTORIA PËR RISHIKIMIN E DRAFT-STRATEGJISË PËR PËRFSHIRJEN E KOMUNITETEVE ROM, ASHKALI DHE EGJIPTIAN NË SHOQËRINË KOSOVARE 2017-2021

  Po mbahet punëtoria një ditore për shqyrtimin e draftit të rishikuar të “Strategjisë për përfshirjen e komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian në shoqërinë kosovare 2017-2021”, e organizuar nga Zyra për Qeverisje të Mirë/Zyra e Kryeministrit në bashkëpunim me projektin e financuar nga Bashkimi Evropian “Rrjeti i Kosovës për Arsim dhe…

  Lexo më shumë

 • 15.09.2016

  Mysafirët nga Franca njihen me sistemin e arsimit në Kosovë

  Një grup intelektualësh francezë të organizuar në think-tankun “Habiter le meme monde” vizituan sot Qendrën për Arsim të Kosovës për t’u njohur më mirë me sfidat e sistemit të arsimit në Kosovë. Grupi funksionon prej 23 vitesh dhe përbëhet nga rreth 40 intelektualë francezë të profileve të ndryshme.

  Lexo më shumë

 • 09.09.2016

  Shpërndarja e 1500 pakove shkollore në kuadër të projektit “EU SIMRAES II”

  Në kuadër të projektit “Përkrahja e BE-së për Zbatimin e Strategjisë për Integrimin e Komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian 2 - Arsim për Integrim (EU SIMRAES 2)” ka filluar shpërndarja e 1500 pakove shkollore në 7 komuna të Kosovës. Gjatë kësaj jave është bërë shpërndarja e pakove në qendrat mësimore…

  Lexo më shumë

 • 08.09.2016

  Thirrje për aplikim – Akademia e Kosovës për Demokracinë dhe të Drejtat e Njeriut

  Akademia e Kosovës është një trajnim në fushën e Edukimit për Qytetari Demokratike dhe Edukimit për të Drejtat e Njeriut (EQD/EDNj), i organizuar bashkarisht nga Qendra për Arsim e Kosovës (KEC), Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë (MAShT), European Wergeland Centre (EWC) dhe i përkrahur nga Qendra IPE e Universitetit…

  Lexo më shumë

 • 26.08.2016

  Filluan trajnimet e mësimdhënësve të shkollave përfituese në kuadër të projektit “Më mëso mua”

  Nga data 22 gusht 2016, ka filluar trajnimi i 480 mësimdhënësve me bazë në shkollë, nga 16 shkolla në mbarë Kosovën përfituese të projektit “Më mëso mua. Trajnimi ka për qëllim ndërtimin e kapaciteteve të shkollave për të shfrytëzuar burimet online në procesin mësimor, për implementimin e kurrikulës, si dhe…

  Lexo më shumë

 • 23.08.2016

  Filluan trajnimet e mësimdhënësve në kuadër të projektit Kosovision Contest

  Më datë 17 gusht 2016 kanë filluar trajnimet e mësimdhënësve në kuadër të projektit Kosovision Contest. Trajnimet do të mbahen deri më 5 shtator kur edhe fillon puna zyrtare e mësimdhënësve të klasave të pesta në projekt. Gjithsej kanë aplikuar rreth 300 mësimdhënës të cilët edhe duhet ti përmbahen kalendarit…

  Lexo më shumë

 • 14.07.2016

  Trajnimi “Edukimi për Drejtësi Shoqërore (EDSh) me mësimdhënës dhe prindër të komunitetit RAE

  Trajnimi “Edukimi për Drejtësi Shoqërore (EDSh) me mësimdhënës dhe prindër të komunitetit Rom, Ashkali dhe Egjiptian për qendrat mësimore në Gurrakoc dhe Serbobran të Komunës së Istogut është duke ndodhur. Ky trajnim po organizohet në kuadër të projektit “EU SIMRAES 2” dhe do të zgjas nga data 12-15 korrik 2016.…

  Lexo më shumë

 • 01.07.2016

  Trajnimi dyditor i drejtorëve dhe mësimdhënësve në kuadër të projektit “Më mëso mua”

  Po mbahet trajnimi dy-ditor i drejtorëve dhe mësimdhënësve në Prishtinë në kuadër të projektit “Më mëso mua”. I njëjti trajnim u mbajt në Gjakovë për drejtorët dhe mësimdhënësit e 6 shkollave nga Peja, Istogu, Gjakova, Malisheva dhe Rahoveci. Ky projekt ka për qëllim aftësimin e mësimdhënësve për të mbeshtetur zbatimin…

  Lexo më shumë

 • 24.06.2016

  Konferenca përmbyllëse “Mbrojtja e fëmijëve nga dhuna në shkollë”

  Konferenca “Mbrojtja e fëmijëve nga dhuna në shkollë” që organizohet nga Qendra për Arsim e Kosovës (KEC) me mbështetjen e Unicef Kosovo Programme dhe Zyrës së Bashkimit Evropian në Kosovë, e cila ka për qëllim prezantimin e rezultateve të projektit dy vjeçarë dhe rekomandimeve për hapat e mëtutjeshëm në këtë…

  Lexo më shumë