Lajmet
 • 01.02.2019

  rezantimi i raportit Zbatimi i masave për promovimin e punësimit të pjesëtarëve të komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian në vitin 2018

  Sot në kuadër të projektit u bë Prezantimi i raportit Zbatimi i masave për promovimin e punësimit të pjesëtarëve të komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian në vitin 2018, e që është raport vlerësimi i Strategjisë Sektoriale të Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale 2018 –2022. Në këtë prezantim po marrin…

  Lexo më shumë

 • 21.12.2018

  Ndahen çmimet vjetore për tregimet më të mira në media, në fushën e mbrojtjes dhe të drejtave të fëmijëve

  Koalicioni i OJQ-ve për Mbrojtjen e Fëmijëve në Kosovë – KOMF, në bashkëpunim me Qendrën për Arsim e Kosovës – KEC dhe forumZFD - Kosovo Program përmes projekteve financiarisht të mbështetura nga Bashkimi Europian dhe të menaxhuara nga Zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë, ndan çmimet vjetore për tregimet më të mira në…

  Lexo më shumë

 • 20.12.2018

  Request for Quotation

  Kosova Education Centre (KEC), a national NGO, in partnership with FHI 360 and Crimson Capital Corp. is managing the “After School Support for Teens” Program (ASSET) funded by USAID. KEC is inviting potential companies to submit their Quotation for: LOT 1 Music Equipment’s LOT 2 Music Equipment’s Quotations must be delivered in…

  Lexo më shumë

 • 15.12.2018

  mbahet kursi i parë i Vlerësimit Formativ për mësimdhënësit e shkollave partnere të Programit ASSET

  Po mbahet kursi i parë i Vlerësimit Formativ për mësimdhënësit e shkollave partnere të Programit “Përkrahje Adoleshentëve pas Mësimit të Rregullt”- ASSET, i financuar nga USAID Kosovo. Gjatë këtyre dy ditëve, mësimdhënësit do t’i ekspozohen njohurive të reja në lidhje me vlerësimin për të nxënë, si dhe mjeteve të vlerësimit…

  Lexo më shumë

 • 29.11.2018

  Prezantohet raporti “Ndikimi i procesit të akreditimit në sigurimin e cilësisë në arsimin e lartë në Kosovë

  Sot, në kuadër të projektit Kosovo Education and Employment Network - KEEN i financuar nga European Union Kosovo, u prezantua raporti “Ndikimi i procesit të akreditimit në sigurimin e cilësisë në arsimin e lartë në Kosovë”. Ky raport ofron informata dhe rekomandime të rëndësishme që ndërlidhen me aspekte të veçanta të sigurimit…

  Lexo më shumë

 • 20.11.2018

  Shënjohet 20 Nëntori- Dita Ndërkombëtare e Fëmijëve.

  Sot, në lokalet e Qendrës për Arsim të Kosovës – KEC u mbajtën aktivitete me fëmijë për të shënuar 20 Nëntorin, Ditën Ndërkombëtare të Fëmijëve. Dita Ndërkombëtare e Fëmijëve festohet më 20 Nëntor të çdo viti për të nxitur ndërgjegjësimin ndaj fëmijëve në mbarë botën dhe përmirësimin e mirëqenies së…

  Lexo më shumë

 • 19.11.2018

  Trajnimi “Ndërmjetësimi mes bashkëmoshatarëve”

  Qendra për Arsim e Kosovës - KEC dhe forumZFD - Kosovo Program janë duke e mbajtur trajnimin “Ndërmjetësimi mes bashkëmoshatarëve”, ku pjesëmarrës janë nxënësit dhe mësimdhënësit nga disa shkolla të Komunës së Pejës.

  Lexo më shumë

 • 05.11.2018

  KONKURS PËR GAZETARË

  Koalicioni i OJQ-ve për Mbrojtjen e Fëmijëve në Kosovë – KOMF, në bashkëpunim me forumZFD dhe Qendrën për Arsim të Kosovës – KEC, përmes projekteve financiarisht të mbështetura nga Bashkimi Europian dhe të menaxhuara nga Zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë, ndan çmimet vjetore për tregimet më të mira në…

  Lexo më shumë

 • 02.11.2018

  Programi ASSET i USAID dhe Gjimnazi “Kuvendi i Arbërit” në Ferizaj nënshkruajn marrëveshjen e bashkëpunimit

  Programi “Përkrahje Adoleshentëve pas Mësimit të Rregullt”- ASSET i financuar nga USAID Kosovo dhe Gjimnazi “Kuvendi i Arbërit” në Ferizaj kanë nënshkruar marrëveshjen e bashkëpunimit përmes së cilës do të mundësohet themelimi i Qendrës për Karrierë dhe Ndërmarrësi dhe aktivitete të shumta për nxënësit dhe mësimdhënësit e shkollës, me qëllim që nxënësit…

  Lexo më shumë