Lajmet
 • 12.12.2018

  FTESË PËR APLIKIM

  Punëdhënësi: Qendra për Arsim e Kosovës (KEC) Data e fillimit të angazhimit: 08 janar 2019 Data e përfundimit të angazhimit: 30 qershor 2019 Përshkrimin e plotë të deturave të punës mund ta shkarkoni këtu. Me rastin e aplikimit duhet të dorëzoni CV-në tuaj në email adresën asset@kec-ks.org deri më 18…

  Lexo më shumë

 • 20.11.2018

  Request for Proposal

  Kosova Education Centre (KEC), a national NGO, in partnership with FHI 360 and Crimson Capital Corp. is managing the “After School Support for Teens” Program (ASSET) funded by USAID. KEC is inviting potential companies to submit their Proposals for:   Organization of Summer Camp   Interested bidders may obtain the Request…

  Lexo më shumë

 • 19.11.2018

  Trajnimi “Ndërmjetësimi mes bashkëmoshatarëve”

  Qendra për Arsim e Kosovës - KEC dhe forumZFD - Kosovo Program janë duke e mbajtur trajnimin “Ndërmjetësimi mes bashkëmoshatarëve”, ku pjesëmarrës janë nxënësit dhe mësimdhënësit nga disa shkolla të Komunës së Pejës.

  Lexo më shumë

 • 05.11.2018

  KONKURS PËR GAZETARË

  Koalicioni i OJQ-ve për Mbrojtjen e Fëmijëve në Kosovë – KOMF, në bashkëpunim me forumZFD dhe Qendrën për Arsim të Kosovës – KEC, përmes projekteve financiarisht të mbështetura nga Bashkimi Europian dhe të menaxhuara nga Zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë, ndan çmimet vjetore për tregimet më të mira në…

  Lexo më shumë

 • 02.11.2018

  Programi ASSET i USAID dhe Gjimnazi “Kuvendi i Arbërit” në Ferizaj nënshkruajn marrëveshjen e bashkëpunimit

  Programi “Përkrahje Adoleshentëve pas Mësimit të Rregullt”- ASSET i financuar nga USAID Kosovo dhe Gjimnazi “Kuvendi i Arbërit” në Ferizaj kanë nënshkruar marrëveshjen e bashkëpunimit përmes së cilës do të mundësohet themelimi i Qendrës për Karrierë dhe Ndërmarrësi dhe aktivitete të shumta për nxënësit dhe mësimdhënësit e shkollës, me qëllim që nxënësit…

  Lexo më shumë

 • 11.10.2018

  Dita Ndërkombëtare e Vajzës

  Për të shënuar Ditën Ndërkombëtare të Vajzës, 30 vajza nga 5 komuna të Kosovës janë duke u mbështetur, fuqizuar dhe motivuar nga aktivitetet e sotme që thyejnë stereotipin e profesioneve të dominuara nga një gjini. Vizita në Agjencinë e Shërbimeve të Navigacionit Ajror u dha vajzave një eksperiencë praktike për…

  Lexo më shumë

 • 29.09.2018

  Akademia e Kosovës për Demokracinë dhe të Drejtat e Njeriut

  Filloi Akademia e Kosovës për Demokracinë dhe të Drejtat e Njeriut, një program trajnimi që ka për qëllim forcimin e kulturës demokratike në shkollat e Kosovës duke trajnuar profesionistët e edukimit dhe aktorët komunitarë, si dhe duke zhvilluar më tej kapacitetin e tyre për ta zbatuar dhe promovuar EQD/EDNj në…

  Lexo më shumë

 • 28.09.2018

  Trajnimi avancues i programit FACE

  U mbajt trajnimi avancues i programit FACE (Family and Children in Education), nga trajnerët të Universitetit të Cyrrihut IPE-PHZH në të cilin morën pjese mësimdhënës të shkollave fillore. Po ashtu sot u organizua një prezantim i programit FACE para koordinatorëve të qendrave mësimore, me qëllim të njohjes me programim si dhe…

  Lexo më shumë

 • 28.09.2018

  Vizitat studimore të projektit PPCR në Shqipëri dhe Maqedoni

  Në kuadër të Projektit të financuar nga Bashkimi Evropian “Promovimi dhe Mbrojtja e të Drejtave të Fëmijës - PPCR” dhe implementuar nga Qendra për Arsim e Kosovës (KEC) ne bashkëpunim me ForumZFD filluan vizitat studimore në vendet e rajonit respektivisht, në Shqipëri dhe Maqedoni. Qëllim i këtyre vizitave është që…

  Lexo më shumë