Lajmet
 • 17.07.2018

  Kërkesë për ofertë

  Qendra për Arsim e Kosovës (KEC) fton kompanitë e interesuara të paraqesin ofertat e tyre për: Furnizimi me materiale didaktike shkollore – SIM 14 Të interesuarit mund të shkarkojnë Kërkesën për ofertë dhe dosjen e tenderit  këtu: Ofertat duhet të dërgohen në adresën e cekur më poshtë deri më: 7…

  Lexo më shumë

 • 11.07.2018

  Request for proposal

  Kosova Education Centre (KEC), a national NGO, in partnership with FHI 360 and Crimson Capital Corp. is managing the “After School Support for Teens” Program (ASSET) funded by USAID. KEC is inviting potential companies to submit their Proposals for: Technology kits Interested bidders may obtain the Request for Proposal (RFP)…

  Lexo më shumë

 • 28.06.2018

  Konferenca “Mësimdhënia digjitale – Perspektiva e së ardhmes”

  Sot, u mbajt Konferenca “Mësimdhënia digjitale – Perspektiva e së ardhmes” në kuadër të projektit “Më mëso mua” (School Me). Qendra për Arsim e Kosovës-KEC në bashkëpunim me partnerë për 2 vite ka pilotuar zbatimin e projektit “Më mëso mua” në 23 shkolla në mbarë Kosovën. Arritjet në zbatimin e…

  Lexo më shumë

 • 26.06.2018

  Lidhja e Shkollave me Biznese në kuadër të ASSET

  Në kuadër të Programit të financuar nga USAID “Përkrahje Adoleshentëve pas mësimit të rregullt - ASSET” filloi zbatimi i aktivitetit “Lidhja e Shkollave me Biznese”. Donika Gjini dhe Vlera Muhaxhiri janë nxënëset e para nga Gjimnazi "Hajdar Dushi" në Gjakovë, të cilat janë duke kryer një hulumtim me të rinjtë e…

  Lexo më shumë

 • 21.06.2018

  Konferenca përmbyllëse e projektit “Parandalimi i dhunës ndaj fëmijëve”

  Konferenca përmbyllëse e projektit “Parandalimi i dhunës ndaj fëmijëve” ku po bëhet prezantimi i rezultateve të projektit dhe rekomandimeve për hapat e mëtutjeshëm në këtë sektor. Gjatë konferencës grupet e nxënësve të ndërmjetësimit të shkollave përfituese të projektit prezantuan projektet e tyre. Qendra për Arsim e Kosovës – KEC dhe forumZFD…

  Lexo më shumë

 • 01.06.2018

  Aktivitete për 1 Qershorin-Ditën Ndërkombëtare të Fëmijëve

  Për të shënuar 1 Qershorin, Ditën Ndërkombëtare të Fëmijëve, po zhvillohen aktivitete të shumta në kuadër të projekteve të implementuara nga Qendra për Arsim e Kosovës-KEC. Në kuadër të projektit EU-SIMRAES II, janë duke u organizuar aktivitete në të gjitha qendrat mësimore. Aktivitetet përfshijnë lojëra të ndryshme me fëmijë, punime të…

  Lexo më shumë

 • 31.05.2018

  vlerësimi i projekteve shkollore të projektit “Më mëso mua”

  Po bëhet vlerësimi i projekteve shkollore të 21 shkollave përfituese të projektit “Më mëso mua”, të cilat kanë marrë pjesë në garën shpërblyese të organizuar në kuadër të këtij projekti. Në Gjakovë, u bë vlerësimi i projekteve shkollore të 8 shkollave përfituese të komunës së Gjakovës, Pejës, Istogut, Rahovecit dhe…

  Lexo më shumë

 • 31.05.2018

  Filloi aktiviteti “Lidhja e Shkollave me Biznese”në kuadër të Programit ASSET

  Filloi aktiviteti “Lidhja e Shkollave me Biznese” në kuadër të Programit ASSET të USAID Kosovo “After School Support for Teens" (Përkrahje adoleshentëve pas mësimit të rregullt), me c’rast u nënshkruan marrëveshjet në mes të bizneseve vendore me shkollat përfituese të programit - “Xhevdet Doda” në Prishtinë dhe “Hajdar Dushi” në Gjakovë. Ky…

  Lexo më shumë

 • 28.05.2018

  Kampanja: Arsim Cilësorë për një të ardhme të ndritshme

  Zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë është duke organizuar Kampanjën e Edukimit me temën: “ARSIM CILËSOR PËR NJË TË ARDHME TË NDRITSHME.” Këtë herë, kjo kampanjë edukimi po realizohet në shkollën fillore “Anton Çetta” Gjakovë së bashku me përfaqësues të projektit Promoting and Protecting Children`s Rights-PPCR, financuar nga BE-ja dhe…

  Lexo më shumë