Kontakti
Kompleksi i Shkollës "Mileniumi i Tretë"
rr. "Qëndresa" nr.48, Matiçan,
10000 Prishtinë, Kosovë

Tel: 383 38 244 257, 258 203

Fax: 383 38 244 257 ext. 109